Thursday, 27 February 2014

IGNITN - Gaeltacht Quater Tourism Apps Challenge

Forbairt Feirste, the Gaeltacht Quarter based Irish Language Development Agency  is looking for exciting and innovative cultural tourism-based app ideas to help improve the visitor experience and attract new visitors to this historic and culturally-significant area of Belfast. Two of the best app ideas will each receive £5,000 to develop their initial ideas and one overall winner will receive an additional £10,000 to help bring it to market.
Tá Forbairt Feirste, an Ghníomhaireacht Forbartha Gaeilge suite sa Cheathrú Ghaeltachta, ag cur fáilte roimh smaointe ar aip il-léibhinn corraitheacha agus nuálacha bunaithe ar thurasóireacht chultúrtha chun eispéaras an chuairteoirí a fheabhsú agus chun cuairteoirí nua a mhealladh go háiteanna stairiúla agus mórchultúrtha i mBéal Feirste. Bronnfar £5,000 don dá smaoineamh aipe is fearr ar dhaoine lena smaointe tosaigh a fhorbairt agus bronnfar £10,000 sa bhreis ar an bhuaiteoir fhoriomlán chun cuidiú leo a smaoineamh a chur ar an mhargadh.

Sponsor